In 2008 is door Remco Bloemberg het adviesbureau Bloemberg Akoestiek opgericht. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van akoestiek met betrekking tot de Wet geluidhinder (Wgh), Wet Ruimtelijke Ordening (Wro), Wet Milieubeheer (Wm) en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Deze ervaring heeft hij opgedaan bij diverse overheden (provincie en gemeente) en een gerenommeerd adviesbureau.
 
Door de ruime ervaring zijn wij in staat om in verschillende situaties op een adequate manier te anticiperen en hiervoor, binnen de wettelijke kaders, een passende oplossing te vinden. Samenwerking en een goede communicatie met de opdrachtgever/overheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Bloemberg Akoestiek is een specialist op het gebied van:
Wegverkeerslawaai
Aanleg nieuwe wegen, reconstructies van wegen, ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen
Railverkeerslawaai
Aanleg nieuwe spoorweg, reconstructies van het spoor, ruimtelijke ontwikkelingen, saneringen
Industrielawaai
Vergunningverlening, zonebeheer
Bouwakoestiek
Geluidwering gevels bij nieuwbouw en verbouw
Beleid
Hogere waarde beleid, lokaal geluidbeleid, zonebeheerplannen, evenementenbeleid, actieplannen (incl. geluidsniveaukaarten)


Indien u meer wilt weten over de diensten van Bloemberg Akoestiek kunt u -uiteraard vrijblijvend- contact met ons opnemen.

 

 
 

© 2008 Bloemberg Akoestiek • Gasgracht 3 7941 KG Meppel • T 06 532 100 06 • E info@bloembergakoestiek.nl